Sigurnost

Koliko često vatrogasne aparate treba mijenjati?

Aparati za gašenje požara potrebni su u vašem domu ili poduzeću radi zaštite od požara. Aparati za gašenje imaju unutra negoriv plin. Ovaj plin je nezapaljiva kemijska tekućina ili prah koji je pod stalnim tlakom. Aparat za gašenje požara može smanjiti pritisak. Ako se uređaj za gašenje požara razbije, to će vatrogasni aparat ostati potpuno beskoristan. Ako se dogodi požar, vaš ... Koliko često vatrogasne aparate treba mijenjati? Čitaj više '