Brave Za Vrata

Ključ je teško otključati ključem - kako ga sami očistiti i podmazati

Moju bravu na prednjim vratima je teško otključati i otvoriti kad ubacim ključ i okrenem se. Mogu otključati vrata ako pokušam nekoliko puta, ali ključ se teško okreće jer je zasun ljepljiv. Prolazili smo kroz naša garažna vrata kako bismo ušli u ... Bravu vrata teško je otključati ključem - kako to sami očistiti i podmazati Pročitajte više »